Greek Travel Pages

Κέρδισε 2 διανυκτερεύσεις στο Fileas Art Hotel

Όροι διαγωνισμού

 1. Η εταιρεία Greek Travel Pages της International Publications LTD, με έδρα το Σύνταγμα Αττικής, Ψύλλα 6, (εφεξής καλούμενης χάριν συντομίας ως «GTP» ή «εταιρεία» με τη συνεργασία του ομίλου Aria Hotels & Tourism S.A., με έδρα την Βούλα Αττικής, Καραμανλή 235Α, διοργανώνουν διαγωνισμό μέσω διαδικτύου με τίτλο «Κέρδισε 2 διανυκτερεύσεις στο Fileas Art Hotel» (εφεξής προωθητική ενέργεια ή Διαγωνισμός).
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για τους ανήλικους τεκμαίρεται ότι συμμετέχουν έχοντας λάβει την προηγούμενη συναίνεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα προσώπων. Σε περίπτωση ρητής άρνησης των ασκούντων τη γονική μέριμνα προσώπων να λάβει κάποιος ανήλικος μέρος στο διαγωνισμό, θα επέρχεται ακύρωση της συμμετοχής του. Αποκλείονται από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στις εταιρείες GTP και Aria Hotels & Tourism S.Α. καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι β’ βαθμού εξ αγχιστείας. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική και δεν δύναται να μεταβιβαστεί.
 3. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται στην ηλεκτρονική σελίδα της GTP στο Facebook (https://www.facebook.com/GreekTravelPages) και στο Instagram (https://www.instagram.com/greektravelpages) από την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018. Συμμετοχές πριν ή μετά το χρονικό αυτό διάστημα δεν λαμβάνονται υπόψη.
 4. Οι χρήστες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφτούν την ηλεκτρονική σελίδα της GTP είτε στο Facebook είτε στο Instagram και να αναζητήσουν το σχετικό post του διαγωνισμού, σχολιάζοντας την προτροπή: «Παίξε και κέρδισε ένα μοναδικό τριήμερο στα Χανιά! Το Greek Travel Pages και τα Aria Hotels δίνουν την ευκαιρία σε έναν σούπερ τυχερό να ξεκινήσει τις καλοκαιρινές του διακοπές από τα Χανιά, κερδίζοντας 2 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο στο boutique ξενοδοχείο @Fileas Art Hotel! Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό: Γράψε μας σε σχόλιο με ποιον θέλεις να περάσεις τρεις αξέχαστες ημέρες στα Χανιά» Προϋπόθεση επίσης, για τους συμμετέχοντες είναι να κάνουν follow στο Facebοοk https://www.facebook.com/AriaHotels και το Instagram https://www.instagram.com/ariahotels/ των Aria Hotels καθώς και στα αντίστοιχα κοινωνικά δίκτυα της GTP. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης αποκτά αυτομάτως συμμετοχή για την κλήρωση του δώρου.
 5. Στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας και ύστερα από κλήρωση, θα ανακοινωθεί ο νικητής την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 ο οποίος θα κερδίσει δύο διανυκτερεύσεις στο Fileas Art Hotel.
 6. Tο όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί με τη μορφή σχολίου κάτω από το post του διαγωνισμού στο Facebook και στο Instagram. Θα ανακοινωθεί ένας νικητής και από τα δύο κοινωνικά δίκτυα.
 7. Η γνωστοποίηση του ονόματος του νικητή/της νικήτριας καθώς επίσης και των στοιχείων επικοινωνίας του/της θα γίνει από το GTP προς τα Aria Hotels.
 8. Η εξαργύρωση του δώρου γίνεται κατόπιν διαθεσιμότητας και αφορά τη διαμονή αποκλειστικά εντός του Ιουνίου του 2018. Δεν καλύπτονται έξοδα μετακίνησης από και προς τον προορισμό και το κατάλυμα. Το κατάλυμα δεν διαθέτει δωμάτια για άτομα με κινητικές δυσκολίες.
 9. Διευκρινίζεται ότι τα δώρα είναι προσωπικά, μη μεταβιβάσιμα κατά βούληση του τυχερού και δεν μπορούν να εισπραχθούν σε μετρητά. Η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει κάθε λεπτομέρεια, ουσιώδη ή μη των δώρων. Η εταιρεία δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλλει την ημερομηνία αυτής, καθώς επίσης και να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής ή/και τον τρόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης.
 10. Οι συμμετέχοντες/-ουσες στην ενέργεια δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των εταιρειών GTP και Aria Hotels &Tourism S.A.
 11. Κατά τη συμμετοχή τους στην ενέργεια οι συμμετέχοντες/-ουσες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.
 12. Σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται για τη συμμετοχή στην ενέργεια, η αγορά σχετικού προϊόντος.